Ngày đăng: 15/10/2015,10:25 | Chuyên mục: Tin tức | Lượt xem: 1716


Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kê khai thuế so với thời hạn quy định như thế nào?

abortion pill ru486 buy online

buy abortion pill online safely
(Kế toán An Hiểu Minh) - Các hình thức xử phát hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kê khai thuế được quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2013. Cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành

fiogf49gjkf0d
vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

fiogf49gjkf0d

color: #333333; font-size: 13.5pt">5. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày.

fiogf49gjkf0d