Ngày đăng: 26/01/2016,20:04 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 26231


Chèn slide từ một bài thuyết trình khác - Microsoft PowerPoint 2007

potency of naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Power Point 2007

           Cách tạo bài thuyết trình đơn giản

           2. Các thao tác cơ bản

           e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác

Bạn có thể sử dụng những slide từ bài thuyết trình khác, cách làm như sau:

1. Trên tab Home, click mũi tên trên New Slide, Nếu bạn muốn chèn một slide mới thì chọn layout cho nó trước.

2. Phía dưới layout gallery, chọn Reuse Slides.

3. Trong Reuse Slides, dưới Insert slide from, chọn Browse để tìm bài thuyết trình có những slide bạn muốn chèn và sau đó nhấp vào mũi tên để mở những slide này.

4. Khi đã có những slide bạn cần, chọn Keep source formatting bên dưới cửa sổ. Nếu bạn muốn giữ nguyên slide thì trước khi chèn bạn cần chọn Keep source formatting. Nếu không chọn thì nó có định dạng giống như slide bạn đang làm việc.

5. Chọn slide bạn muốn chèn. Các slide sẽ được copy sang bài thuyết trình mà bạn đang làm.

Những bài viết khác:

fiogf49gjkf0d

erif";color:#00B050">a. Tìm hiểu về workspace (không gian làm việc)

b. Thêm slide mới vào bài thuyết trình

c. Chọn kiểu dàn trang (layou

t) cho slide

d. Nhập nội dung văn bản vào slide

e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7