Ngày đăng: 15/05/2016,15:59 | Chuyên mục: Tuyển sinh | Lượt xem: 5554


Thông báo tuyển sinh lớp ”Bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức kho bạc năm 2016 tại Thanh Hóa”
Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh kính gửi tới quý cơ quan, cá nhân trong toàn tỉnh toàn văn nội dung thông báo của Học viện Tài chính.

BỘ TÀI CHÍNH

      HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Số: 364 /HVTC-TTBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO
MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG TỔNG HỢP KIẾN THỨC

THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC NĂM 2016 TẠI THANH HÓA

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thành phố, huyện, thị xã;

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-HVTC ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-BTC ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2016;

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, ôn tập, rà soát kiến thức để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tuyển công chức Kho bạc năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho Bạc tại Hà Nội. (Nội dung chi tiết đính kèm)

4. Thời gian: Khai giảng dự kiến vào thứ 7, ng&

fiogf49gjkf0d
#224;y 28 tháng 05 năm 2016, học trong 6 ngày, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng từ 8h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00).

5. Địa điểm học : Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế chuyên nghiệp An Hiểu Minh.

Địa chỉ: Số 279 đường Nguyễn Tĩnh, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa

6. Giảng viê

fiogf49gjkf0d
;n: Các chuyên gia và giảng viên có thâm niên công tác, có học hàm PGS, học vị TS của Học viện Tài chính, Đại học Luật, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước...  

Học viên có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế chuyên nghiệp An Hiểu Minh

Trụ sở: Số 279, Nguyễn Tĩnh, P.Đông Hương, Tp. Thanh Hóa

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7

fiogf49gjkf0d
gn="center" style="text-align: center; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman';">Tel/ Fax: (037) 3 722.858;

Ms. Liên 0968 522 858 - Mr. Tấn 0947 522 858 - Ms. Huế 0961 522 858

E-mail: LienHeAnHieuMinh.com.vn ; website: http://AnHieuMinh.com.vn

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác!

- Bản gốc thông báo tuyển sinh tải về fiogf49gjkf0d
m vào đây để tải thông báo">tại đây