Ngày đăng: 14/08/2016,09:22 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 5916


Bài tập tổng hợp  định khoản theo thông tư 200 (Phần VII)
BÀI TẬP TỔNG HỢP

Tại phòng Kế toán Công ty An Hiểu Minh, trích một số nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ trong tháng 5/2016 như sau:

      - Số dư đầu tháng của một số tài khoản:

+ TK 1112: 15.200.000 đ (1.000USSD)

+ TK 1122: 38.000.000 đ (2.500 USD)

+ TK 131: 30.400.000 đ (2.000 USD) (Dư nợ của Công ty A)

+ TK 331: 45.600.000 (3.000 USD) (Dư Có của Công ty B)

- Số phát sinh trong tháng:

1. Ngày 2.5 thu tiền của Cty A 1.000 USD, TGTT 15.250đ/USD nhập quỹ ngoại tệ

2. Ngày 3/5 nhập khẩu của Công ty B NVL chính, chưa thanh toán CIF 5.000 USD. Thuế nhập khẩu phải nộp là 10%, Thuế GTGT nhập khẩu phải nộp là 10%, TGTT 15.300 đ/USD.

+ Giá CIF là giá tại cửa khẩu của bên Nhập (Nó đã bao gồm chi phí bảo hiểm, vận chuyển hàng hoá tới cửa khẩu của bên Nhập)

+ Giá FOB là giá tại cửa khẩu của bên Xuất (Nó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển hàng hoá tới cảng của bên Nhập)

3. Ngày 4/5 bán 1.200 USD ngoại tệ thu tiền mặt VNĐ về nhập quỹ, TGTT 15.300 đ/USD.

4. Ngày 10/5 dùng tiền mặt VNĐ tại quỹ mua 2.000 USD và gửi vào TK tiền gửi ngân hàng, TGTT 15.400 đ/USD.

5. Ngày 18/5 trả nợ cũ và một phần nợ mới cho Công ty B bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ 4.000 USD, TGTT 15.400đ/USD.

Yêu cầu:

fiogf49gjkf0d

>Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, biết công ty sử dụng tỷ giá thực tế và TGTT xuất ngoại tệ tính theo phương pháp FIFO (Nhập trước xuất trước), hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Giải:

      1. Trường hợp Công

fiogf49gjkf0d
ty An Hiểu Minh sử dụng TGTT

(1). Nợ TK 1112: 15.250.000 ($1.000 x 15.250)

Có TK 131 (A): 15.200.000 ($1.000 x 15.200)

Có TK 515: 50.000 (15.250.000 – 15.200.000)

(2). Nợ TK 152: 76.500.000 ($5.000 x 15.300)

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7