Ngày đăng: 28/10/2016,15:09 | Chuyên mục: Hỏi đáp | Lượt xem: 2996


Căn cứ trả lương, thưởng tại doanh nghiệp?
(Chinhphu.vn) – Theo quy định, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Bạch Mai (Đắk Lắk), từ đầu năm 2016, công ty của bà chuyển sang trả lương theo mức lương tối thiểu vùng. Lương được tách làm 2 phần, tiền lương theo mức quy định vùng, phần còn lại được thanh toán theo hình thức trả thưởng. Đã có trường hợp thưởng cao hơn lương, tổng thu nhập thì không đổi.

Bà Mai hỏi, công ty trả lương và thưởng như vậy có đúng không? Khi thanh toán chế độ nghỉ phép năm thì tính như thế nào? Những người không nghỉ phép có được thanh toán không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về thanh toán tiền lương, theo quy định tại Điều 4 và Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác và được ghi trong hợp đồng lao động.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động.

fiogf49gjkf0d

white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Tiền lương trả cho người lao động căn cứ theo tiền lương ghi

fiogf49gjkf0d
trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

Căn cứ quy định nêu trên, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7