Ngày đăng: 09/01/2017,21:11 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3659


Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

zoloft weed

zoloft weed panic attack go
Đối tượng nào thì chịu thuế, đối tượng nào không chịu thuế GTGT, đó là câu hỏi của nhiều bạn học viên tại KẾ TOÁN AN HIỂU MINH thường hỏi. Để các bạn có thể rõ hơn về kê khai thuế GTGT, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về 2 đối tượng này.

Bạn xem thêm: Các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế GTGT 

                           - Các đối tượng chịu thuế suất 5% thuế GTGT

 

1) Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Thông tư 219/2013/TT-BTC bổ sung thêm một đối tượng chịu thuế GTGT so với thông tư 06/2012 TT-BTC: Cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mãi, quảng cáo thì phải kê khai nộp thuế theo quy định.

2) Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Trong Thông tư, Bộ Tài chính quy định cụ thể 26 đối tượng không phải chịu thuế GTGT, bao gồm chủ yếu trong các nhóm dưới đây:

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là NaCl.

5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.

6. Chuyển quyền sử dụng đất.

7. Bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm người học và các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm.

8. Hoạt động tài chính:

a) Dịch vụ cấp tín dụng do các tổ chức tín dụng cung ứng gồm các hình thức:

naltrexone

trinalin
; color: #000000;">- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

Ví dụ: Trường hợp Công ty TNHH A thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng, Công ty A không có khả năng trả nợ, Ngân hàng B bán tài sản đảm bảo tiền vay (kể cả trường hợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho Ngân hàng B) để thu hồi nợ thì tài sản này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.

c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật.

naltrexone

trinalin