Ngày đăng: 19/07/2015,22:15 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo | Lượt xem: 2344


Khóa học “Hướng dẫn hạch toán Kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ năm tài chính 2015”.

paroxetine eureka

paroxetine forum online
(Kế toán An Hiểu Minh) - Nhằm giúp các bạn đang làm kế toán hiểu sâu hơn về cách hạch toán theo chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho các bạn chuẩn bị cho mùa báo cáo tài chính sắp đến. Trung tâm mời giảng viên của Học viện Tài chính giảng về nội dung của thông tư 200 tại Thanh Hóa. Cụ thể:

 1. Mục tiêu khóa học:

   - Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong Doanh nghiệp theo thông tư mới nhất áp dụng cho năm tài chính 2015. Sau khi kết thúc học viên có đủ những kiến thức cần thiết để áp dụng hạch toán kế toán cho đơn vị năm 2015, lên Báo cáo tài chính năm 2015.
   - Khóa học được thiết kế linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho học viên về thời gian và phương thức học tập thuận tiện nhất. Khóa học “Kế Hướng dẫn hạch toán Kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014” chắc chắn cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết, bổ ích cho công việc.

 2. Đối tượng tham gia:

   - Các anh chị đang đảm nhận vai trò kế toán trưởng, các anh chị kế toán viên thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.
   - Các bạn sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán có nhu cầu học kế toán Doanh nghiệp theo chế độ mới nhất hiện hành.
   - Các ông, bà là Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc các doanh nghiệp quan tâm đến Chế độ kế toán mới nhất hiện hành đang được áp dụng.
   - Các đối tượng quan tâm khác.

3. Nội dung khóa học:

1.      Từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ kế toán.
2.      Từ chứng từ kế toán ghi vào sổ nhật ký chung.
3.      Từ sổ nhật ký chung chuyển vào sổ cái các tài khoản.
4.      Từ sổ cái các tài khoản lập bảng cân đối thử.
5.      Từ bảng cân đối thử lập bút toán điều chỉnh
6.       Từ các bút toán điều chỉnh ghi vào sổ nhật ký chung.
7.       Từ sổ nhật ký chung chuyển vào sổ cái các tài khoản.
fiogf49gjkf0d
'Times New Roman'; mso-themecolor: text1">8.       Từ sổ cái các tài khoản lập các báo cáo tài chính.
9.       Từ báo cáo tài chính đánh giá tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh.
10.   Bảng đánh giá tình hình doanh nghiệp và thái độ của người quản lý

fiogf49gjkf0d