Ngày đăng: 29/11/2015,21:48 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo | Lượt xem: 15899


Khóa học Kế toán thực tế dành cho Giám đốc
Thực tế hiện nay cho thấy, Giám đốc của các doanh nghiệp mới thành lập thuộc quy mô nhỏ và vừa (Vốn điều lệ <=10tỷ) có thể rất mạnh về tiềm lực tài chính, có tư duy cực kỳ tốt trong cách thức kinh doanh, tìm kiếm khách hàng nhưng thiếu kiến thức thực tế về Tài chính, Kế toán dẫn đến việc quản lý Tài chính, Kế toán chưa tốt => gặp nhiều rủi ro về Thuế.

Nhằm hỗ trợ các Ông Bà hiện đang là Giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới đi vào hoạt động có những hiểu biết thực tế về công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, Kế toán An Hiểu Minh thông báo mở các lớp Kế toán tổng hợp thực tế dành cho Giám đốc Doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới đi vào hoạt động thuộc các lĩnh vực sau:

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ nội địa.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực xây dựng, lắp đặt.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực sản xuất.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Tư vấn giám sát.

* Nội dung khóa học kế toán thực tế dành cho Giám đốc doanh nghiệp mới thành lập

Giới thiệu kiến thức chung về kế toán

– Các thuật ngữ kế toán trong Doanh nghiệp.

– Giới thiệu hệ thống KT, Cách sử dụng & kỹ năng phát hiện sai sót.

– Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy chuẩn của pháp luật Thuế.

– Cách kiểm tra phát hiện sai sót.

– Một số quyết định về tính hợp lý của chi phí, Thuế.

Kỹ năng quản lý, Kiểm soát phòng kế toán.

– Thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với mô hình DN, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban kế toán.

– Thiết lập các hệ thống chứng từ, báo cáo cho từng bộ phận nhằm kịp thời các thông tin và có tính kiểm tra chéo số liệu phát hiện sổ sách.

– Cách kiểm soát phần hành kế toán nội bộ trong công ty.

– Kỹ năng quản lý hệ thống tổ chức công tác kế toán.

+ Chức năng, nhiệm vụ của mỗi vị trí kế toán đối với phòng kế toán và đối với ban giám đốc.
+ Cách kiểm soát số liệu, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo của DN.

+ Cách hạch toán như thế nào là đúng, nhiệm vụ của mỗi kế toán viên.

+ Hệ thống hoàn chỉnh sổ sách, cách phát hiện đúng sai của sổ sách, các báo cáo và b&#

fiogf49gjkf0d
225;o cáo tài chính.

Kỹ năng quản lý Thuế

– Bản chất thuế GTGT, TNDN, TNCN.

– Luật thuế thu nhập Doanh Nghiệp, Thuế GTGT, Thuế Thu Nhập Cá Nhân…

– Phần biệt chứng từ, chi phí hợp lệ và không hợp lệ

fiogf49gjkf0d

rgin-bottom:10.5pt;margin-left: 0cm;text-align:justify;line-height:17.25pt;background:white">– Cấn đối doanh thu, chi phí hợp lý.

– Kiểm soát tình hình kế toán thuế theo đúng pháp luật thuế.

– Cách chuẩn bị các thủ tục hành chính chặt chẽ trước quyết toán thuế.

– Bổ sung các kỹ năng giải trình quyết toán thuế.

fiogf49gjkf0d