Ngày đăng: 30/12/2015,00:22 | Chuyên mục: Văn bản mới | Lượt xem: 1423


Thế chấp CMND có thể bị phạt đến 6 triệu đồng.

lexapro and weed trip

lexapro and weed trip link lexapro and weed good

rhinocort

rhinocort flex32.dk
Theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP, việc thế chấp CMND để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị phạt từ 4-6 triệu, thay cho mức phạt từ 3-5 triệu trước kia.

Cũng theo NĐ này, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm liên quan đến cấp , quản lý, sử dụng CMND đều tăng, cụ thể:

- Không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra tăng mức phạt từ 60 – 100 ngàn lên 100 – 200 ngàn.

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung4

an style="font-size:13.0pt;150%; font-family:"Times New Roman","serif"">- Sử dụng CMND của người khác; thuê, mượn, cho người khác thuê, mượn CMND
fiogf49gjkf0d
để thực hiện hành vi trái pháp luật phạt từ 1–2 triệu, mức phạt tăng gấp đôi.

fiogf49gjkf0d