Ngày đăng: 06/06/2015,14:21 | Chuyên mục: Văn bản mới | Lượt xem: 1257


Áp thuế nhập khẩu 2,5% từ Lào
Ngày 27/05/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2015 có xuất xứ từ Lào là 50.000 tấn; với thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 2,5%. Để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu này, thương nhân phải nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

fiogf49gjkf0d

n style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt">Cũng theo Thông tư này, thương nhân nhập khẩu không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải q
fiogf49gjkf0d
uan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan theo quy định; trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch nêu trên, thương nhân phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế n
fiogf49gjkf0d
hập khẩu đường theo quy định hiện hành.

fiogf49gjkf0d
te-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(34,34,34); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal" align="justify">Thông tư này
fiogf49gjkf0d
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2015.
 
Tải văn bản tại đây!