Ngày đăng: 17/06/2015,17:43 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 1873


Hướng dẫn toàn tập các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử: Lập Giấy nộp tiền thay

mirtazapine 15mg tablets side effects

mirtazapine 15mg
(Kế toán An Hiểu Minh)- Nộp thuế điện tử cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp thay nộp thay cho một Mã số thuế khác. Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập giấy nộp tiền thay. Nội dung cụ thể như sau:

  Bước 1: NNT chọn menu “Lập Giấy Nộp Tiền”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền nộp thay”.

       - Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền nộp thay

 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay

-  Thông tin người nộp thay: Đây là thông tin của người thực hiện đăng nhập và là người nộp thay cho Mã số thuế khác

·         Mã số thuế nộp thay: Hiển thị mặc định Mã số thuế đã đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.

·         Tên người nộp thay: Hiển thị mặc định tên của Mã số thuế đã đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử

·         Địa chỉ nộp thay: Hiển thị mặc định địa chỉ của Mã số thuế đã đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.

·         Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà Mã số thuế đã đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.

·         Trích TK số: Hiển thị tài khoản ngân hàng tương ứng với NHTM đã chọn trong trường Đề nghị NH ở trên. Tài khoản này sẽ được trích nợ nộp NSNN.

- Thông tin người thụ hưởng: Đây là thông tin của Mã số thuế nộp NSNN và được nộp thay bởi Mã số thuế đăng nhập ở trên

·         Mã số thuế: Nhập Mã số thuế được nộp thay (Mã số thuế thụ hưởng)

·         Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế tương ứng với Mã số thuế thụ hưởng được nhập ở trên.

·         Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị địa chỉ của Mã số thuế thụ hưởng được nhập.

·         Tỉnh/Tp: Hệ thống hiển thị Tỉnh/TP theo cơ quan quản lý thu của Mã số thuế thụ hưởng.

·         Cơ quan quản lý thu: Hệ thống tự động hiển thị cơ quan thuế quản lý của Mã số thuế thụ hưởng.

·         Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã

·         Quận/Huyện: Hệ thống hiển thị danh mục huyện thuộc Tỉnh của cơ quan quản lý thu của Mã số thuế thụ hưởng.

fiogf49gjkf0d

-after: avoid; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 6pt 54pt; mso-list: l2 level1 lfo3" class="MsoNormal">·         Phường/Xã: Hệ thống hiển thị danh mục xã/phường thuộc huyện đã chọn ở trên.

·         Chuyển cho KBNN: Hệ thống hiển thị danh mục KBNN thuộc tỉnh của cơ quan quản lý thu của Mã số thuế thụ hưởng.

·         Ghi thu vào NSNN (TK 7111), Thu hồi hoàn (TK 3121)

·fiogf49gjkf0d