Ngày đăng: 17/06/2015,17:57 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 1631


Hướng dẫn toàn tập các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử: Tra cứu Giấy nộp tiền thay

cialis controindicazioni

cialis generico
Sau khi lập xong Giấy nộp thay thuế điện tử cho phép người nộp thuế tra cứu Giấy nộp thay trên hệ thống. Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu Giấy nộp thay trên hệ thống, nội dung cụ thể như sau:

  Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Tra cứu”, chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền

-       Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu giấy nộp tiền.

-       Số chứng từ ngân hàng: số chứng từ do ngân hàng sinh ra.

-       Ngày lập Giấy nộp thay từ ngày: ngày lập Giấy nộp thay, hệ thống tự động lấy ra ngày hiện tại, và không được phép để trống.

-       Ngày lập Giấy nộp thay đến ngày.

-       Ngân hàng: danh mục các ngân hàng.

-       Ngày gửi Giấy nộp thay từ ngày

-       Ngày gửi Giấy nộp thay đến ngày.

-       Số tài khoản

-       Ngày nộp thuế từ ngày

-       Ngày nộp thuế đến ngày.

-       Số giấy nộp tiền: số giấy nộp tiền do cơ quan thuế sinh nội bộ.

-       Trạng thái: bao gồm các trạng thái của chứng từ

-       Lưu ý:

·         Giá trị Từ ngày, Đến ngày phải lớn hơn năm 2013 (nếu có nhập).

·         Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

-       Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

-       Trường hợp, Giấy nộp thay thuộc trạng thái “Đã lập Giấy nộp thay” hoặc “Đã trình ký” sẽ hiển thị các chức năng “Xóa”, “Chi tiết”, “Tải về”.

-       Trường hợp, Giấy nộp thay thuộc các trạng thái còn lại sẽ hiển thị các chức năng “fiogf49gjkf0d

ong style="mso-bidi-font-weight: normal">Chi tiết”, “Tải về”.

Ø  Nhấn “Xoá

-       Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn thực hiện xóa Giấy nộp thay được chọn?” với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

·         Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện xóa Giấy nộp thay khỏi hệ thống và thông báo kết quả thực hiện cho NNT.

fiogf49gjkf0d