Ngày đăng: 25/06/2016,10:01 | Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp | Lượt xem: 12909


Nhận hoàn thiện chứng từ, sổ sách, giải trình sổ liệu phục vụ công tác kiểm tra, quyết toán thuế tại Doanh nghiệp năm 2016

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone online canada jensen.azurewebsites.net
Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều DN khi có quyết định kiểm tra, quyết toán thuế tại đơn vị không có chứng từ hoàn thiện, sổ sách (chỉ có tờ khai thuế, hoá đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo tài chính) dẫn đến vi phạm quy định về sổ sách kế toán, chế độ kế toán, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kiểm tra, quyết toán thuế.

Xuất phát từ đó, Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh cung cấp gói: “hoàn thiện chứng từ, sổ sách, giải trình sổ liệu phục vụ công tác kiểm tra, quyết toán thuế tại Doanh nghiệp năm 2016” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá mới mức phí hợp lý nhất.

Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của An Hiểu Minh và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Nội dung thực hiện:

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp

- Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ

- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế

- Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực

- Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

- Lập báo cáo tài chính năm

- Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm

Chi tiết:

1. Kiểm tra, rà soát lại toàn b

fiogf49gjkf0d
ộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế.

- Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
- Điều chỉnh, bổ sun

fiogf49gjkf0d
g các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

- Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ....

- Cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7
fiogf49gjkf0d
thu lãi lỗ

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính

- Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.

fiogf49gjkf0d

-align:justify;130%;background:white">- Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

- Lập báo cáo tài chính năm

fiogf49gjkf0d