Ngày đăng: 30/12/2015,12:25 | Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp | Lượt xem: 16081


Phạt vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp?

over the counter albuterol

albuterol otc equivalent
Đối với những doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không được gia hạn

Đối với những doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không được gia hạn, những doanh nghiệp đăng ký số vốn góp trên giấy phép đăng ký kinh doanh mà không góp vốn đúng thời hạn hay không góp đủ vốn, những doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản mà định giá tài sản không đúng với giá trị thực tế thì sẽ bị phạt như sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;

+ Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung4

tyle="font-size: 13pt; 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">– Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

fiogf49gjkf0d