Ngày đăng: 22/02/2016,14:24 | Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp | Lượt xem: 15751


Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

sertraline weight gain

sertraline and alcohol reddit go
Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo trình tự sau:

Trình tự thực hiện

- Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.

- Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC), thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển lại kết quả giải quyết cho BPMC.

- Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (Phục lục I-4, Thông tư 20/2014/TT-BKHĐT)

2. Dự thảo Điều

fiogf49gjkf0d
lệ Công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập (Phục lục I-7, Thông tư 20/2014/TT-BKHĐTfiogf49gjkf0d

strong>)

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

- Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7
fiogf49gjkf0d

- Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ;

fiogf49gjkf0d