Ngày đăng: 10/11/2016,09:09 | Chuyên mục: An Hiểu Minh | Lượt xem: 2496


CUỘC THI

buy cheap abortion pill

abortion pill online chrissimpsonphotography.com
Dòng tâm sự: “Cảm nhận về kế toán trước khi học tại An Hiểu Minh: "Kế toán quá khó, mình không thể làm được. "

“Nhớ về Thầy Cô”

AHM02 - Họ tên: Vũ Phương Thảo

Ngày sinh: 01/06/1993

Tham gia khoá học: Kế toán tổng hợp

Dòng tâm sự: “Cảm nhận về kế toán trước khi học tại An Hiểu Minh: "Kế toán quá khó, mình không thể làm được. "

Cảm nhận sau khi tốt nghiệp: "Kê toán ư??? Chuyện nhỏ!!!"

fiogf49gjkf0d

;;color:#0000CC">Cảm ơn An Hiểu Minh đã giúp em thay đổi quan điểm về kế toán. Nhân ngày 20-11, em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những "thầy, cô" đã hướng dẫn em tận tình trong suốt thời gian theo học tại trung tâm!!!”.

fiogf49gjkf0d
093921.jpg" border="0" alt="" width="400" height="600" />