Ngày đăng: 07/08/2015,21:16 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo | Lượt xem: 1882


Khóa học Nhập môn kế toán và củng cố kiến thức cơ bản

where can i buy naltrexone online

where to buy low dose naltrexone roborav.com
(Kế toán Thanh Hóa) - Khóa học này sẽ giúp học viên tiếp cận với các kiến thức cơ bản trong kế toán. Đối với học chưa biết kế toán sau khóa học sẽ trang bị cho học viên định hình các công việc trong nghành kế toán để có kiến thức theo học các khóa học tiếp theo. Đối với học viên đã tốt nghiệp nghành kế toán nhưng chưa đi làm trong thời gian dài nếu tham gia khóa học sẽ giúp các bạn ôn lại các kiến thức cơ bản trong ngành kế toán và trang bị kiến thức để học các khóa tiếp theo. Nội dung khóa học sẽ được giảng viên hướng dẫn với thời lượng sau:

           - Buổi 1,2:  Học lại lý thuyết căn bản của Nguyên lý kế toán: Phương pháp Tài khoản kế toán, Phương pháp chứng từ kế toán, Phương pháp tính giá, Phương pháp Tổng hợp cân đối kế toán. Vận dụng định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của một Doanh nghiệp cụ thể.

- Buổi 3,4: Hướng dẫn các công việc của một người kế toán trong đơn vị: Thực hiện hạch toán ra sao, phải thực hiện các giao dịch kinh tế gì ...

- Buổi 5,6: Thực hành hoàn thiện chứng từ: Viết hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, sec, giấy nộp tiền...

- Buổi 7,8: Giới thiệu nội dung cần chú ý của các văn bản pháp luật thuế mới: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Hóa đơn.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được các giảng viên tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp với kiến thức của bạn.

fiogf49gjkf0d
awn pixelLineWidth 0">fiogf49gjkf0d
@10 21600 0">fiogf49gjkf0d