Ngày đăng: 22/12/2015,22:31 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo | Lượt xem: 12965


Chiêu sinh lớp kế toán Tổng hợp thực tế tại Bỉm Sơn

augmentin prezzo

augmentin generico
Nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhiều anh chị và các bạn kế toán không thể di chuyển xa đi học vì điều kiện công việc, gia đình, Kế toán An Hiểu Minh thông báo mở các lớp Kế toán tổng hợp thực tế tại Thị xã Bỉm Sơn thuộc các lĩnh vực sau:

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ nội địa.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực xây dựng, lắp đặt.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực sản xuất.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu.

- Kế toán tổng hợp thực tế thuộc lĩnh vực Tư vấn giám sát.

- Kế toán thực tế Hành chính sự nghiệp (Kế toán Trường học, Kế toán xã, …)

* Phương pháp giảng dạy: Học viên tham gia khóa học được thực hành thực tế trên bộ chứng từ sống của một doanh nghiệp đang hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu trên: Được hướng dẫn chi tiết từ khâu hoàn thiện chứng từ => vào sổ sách => lên Báo cáo Tài chính => Làm các quyết toán thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN (Đối với Doanh nghiệp); Làm các quyết toán với Đơn vị cấp trên,

fiogf49gjkf0d
Đối chiếu tình hình sử dụng Ngân sách với Kho bạc (Đối với Đơn vị Hành chính sự nghiệp).

* Thời gian: Dự kiến học vào Thứ 7, Chủ nhật (tạm theo nguyện vọ

fiogf49gjkf0d
ng của các anh chị liên hệ với Trung tâm).

* Quyền lợi: Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận của Trung tâm Đào tạo Kế toán thự

fiogf49gjkf0d
c tế Chuyên nghiệp An Hiểu Minh hoặc được thi cấp chứng chỉ Kế toán Viên, Kế toán Tổng hợp, Kế toán Trưởng của Học viện Tài Chính thuộc Bộ Tài Chính.

fiogf49gjkf0d

er; ">Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tel: 0373.722.858 – website: http://anhieuminh.com.vn

fiogf49gjkf0d