Ngày đăng: 08/04/2022,14:50 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 482


4 BƯỚC KỸ NĂNG DÀNH CHO KẾ TOÁN
Các bước kỹ năng làm kế toán cho bạn:

1. Bước 01: Xác định loại hình Doanh nghiệp (DN)

- Nếu là DN Sản xuất: Đặc trưng DN này buộc phải tính giá thành.

=> Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất như sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang; Sản phẩm hoàn thành được nhập kho sử dụng TK 155: Thành phẩm.

- Nếu là DN Thương mại: Đặc trưng của DN Thương mại là mua đi bán lại => Nên phải nắm cách tính giá xuất kho, chiết khấu, giảm giá, khuyến mại, hàng bị trả về,…

=> Loại hình không tính giá thành, nên mọi nghiệp vụ tập trung ở hàng tồn kho TK 156

- Nếu là DN Xây Dựng: Phải hiểu và biết đọc dự toán; Tính giá thành chi tiết cho từng các đối tượng công trình thi công, thời điểm nghiệm thu xuất hóa đơn,…

=> Tập hợp ở Tài khoản đầu 6 như TK 621, 622, 627 và kết chuyển sang TK 154 ≥ TK 632

2. Bước 02: Sắp xếp chứng từ

1. Sắp xếp và đóng cuốn Khai báo thuế.

2. Sắp xếp hóa đơn đầu ra và đầu vào theo các phương pháp: Số hóa đơn tăng dần, theo vần , theo ngày tháng,…

3. Các chứng từ thu chi.

4. Hợp đồng kinh tế.

5. Các chứng từ bảo hiểm và hồ sơ lao động.

6. Các chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

7. Chứng từ khác.

8. Hóa đơn theo Tờ khai báo thuế đã nộp lần lượt theo Phụ lục Bán Ra và Mua Vào trong kỳ kê khai.

9. In toàn bộ tờ khai thuế & Thông báo đã nộp thuế điện tử thành công.

10. Hóa đơn đầu vào theo thứ tự của Tờ khai thuế: Sắp theo thứ tự Tờ khai = Thứ tự hóa đơn đầu vào Liên Đỏ theo kỳ Tháng/Quý.

11. Hóa đơn đầu Ra theo thứ tự của Tờ khai thuế: Sắp theo thứ tự Tờ khai = Thứ tự hóa đơn đầu ra liên Xanh theo kỳ Tháng/Quý.

12. Xem xét các yếu tố của hóa đơn: Tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ như “Thông tin DN; Nội dung hàng hóa,…”.

3. Bước 03: Lên sổ sách kế toán

- Quy trình lên sổ sách: Hóa đơn chứng từ => Nhật ký chung => Lên Sổ cái => Cân đối phát sinh => CĐKT, KQKD, LCTT.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.

- Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn: Tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.

- Hiểu được bản chất các nghiệp vụ phát sinh theo các hóa đơn chứng từ đầu vào.

- Phân loại đối tượng: Đối tượng nào là chi phí; Đối tượng nào là doanh thu; Đối tượng nào là các khoản thu, các khoản chi,… Mỗi đối tượng có bộ hồ sơ đi kèm đầy đủ.

- Nhập chứng từ vào phần mềm, định khoản nghiệp vụ đúng và đủ, kết chuyển các bút toán cuối kỳ => Để ra lãi lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cân đối lãi lỗ, cân đối doanh thu so với chi phí, tính giá thành, cân đối lãi lỗ giá thành sản xuất,…

4. Bước 04: Khóa sổ và lên BCTC

4.1. Cần rà soát kỹ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các khoản chi phí phát sinh, kiểm tra đầy đủ hồ sơ:

1. Kiểm tra công nợ có bị hạch toán nhầm đối tượng?

2. Xem các yếu tố hàng tồn kho đã đúng, có âm, hoặc khác?

3. Kiểm tra chi phí có tương ứng doanh thu?

4. Xem các yếu tố về tiền mặt, tiền gửi?

5. Xem các yếu tố về các khoản vay?

6. Xem các khoản yếu tố giá thành?

7. Xem các yếu tố lao động tiền lương?

8. Kiểm tra các yếu tố bất thường khác?

4.2. Sau khi sổ sách hoàn thành => Căn cứ số liệu tổng hợp từ FILE mềm để bạn lên BCTC theo qui định.

4.3. Báo cáo tài chính đầy đủ gồm:

1. Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN.

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN.

5. Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

(Kế toán An Hiểu Minh)* Chi tiết các khóa học xem tại đây

* Thời gian học: Tất cả các ngày trong tuần Sáng 8h – 11h, Chiều từ 14h – 17h, Tối từ 19h 00 – 21h30

(Thời gian học do học viên tự linh động, học viên rảnh lúc nào đến học lúc đó, không cố định giờ)

* Cam kết: Không giới hạn thời gian học, Học viên học đến khi thành nghề.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP AN HIỂU MINH

Cơ sở 1: Số nhà 279 đường Nguyễn Tĩnh (qua cơ sở 2 30m rẽ phải)
Cơ sở 2: Số nhà 86 đường Lê Lai (Hướng đi Sầm Sơn qua cầu cốc 100m)
Phường Đông Hương - Thành phố Thanh Hóa

(Hướng đi Sầm Sơn cách cầu Cốc 100m)

Tel: 0237.3.522.858 - Hotline: 0968.522.858 - 0947.522.858 - 0942.522.858

Email: lienheanhieuminh@gmail.com

Bản đồ chỉ dẫn