Ngày đăng: 07/07/2015,14:42 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2271


Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2015 mới nhất

buy abortion pill barcelona

buy abortion pill barcelona open
Theo điều 26 Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013) của Chính phủ: Quy định mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không tham gia BHXH, BHTN... cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
-
 Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Ngoài ra DN còn bị:

- Truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng.
- Đóng số tiền lãi của số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Một số mức phạt khác liên quan:

- Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyên, BHTN

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ BHXH để hưởng chế độ BHXH đối với mỗi hồ sơ giả mạo.
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 800.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
           + Không cung cấp tài liệu, thông tin về BHXH bắt buộc, BHTN;

           + Không cung cấp thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

- Phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

           + Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;
           Xem thêm:
 Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

           Xem thêm: fiogf49gjkf0d

if); background-repeat: no-repeat;">Chế độ ốm đau hưởng hiểm xã hội

           + Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể

từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội;

         + Làm mất mát, hư hỏng, sửa chữa, tẩy xóa sổ bảo hiểm xã hội.
- Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 fiogf49gjkf0d