Ngày đăng: 07/07/2015,14:09 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 3185


Mức đóng Bảo hiểm XH – BHYT – BHTN năm 2015

where can i buy naltrexone

naltrexone buy online joshnock.com

generic for premarin tablets

generic for premarin tablets open
Kể từ ngày 1/1/2015 theo Công văn 4064/BHXH-THU của BHXH TP.Hồ Chí Minh quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2015 và mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

1/ Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

- Những hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên trước tháng 01/2015 mà có giá trị trong năm 2015 (hoặc người lao động tiếp tục làm việc từ tháng 01 năm 2015), chưa được tham gia BHTN, thì DN phải làm thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01/2015.


Xem thêm: Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

2/ Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN:

 - Hàng tháng, DN đóng cho người lao động và trích từ tiền lương tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %

Trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 22%.

   Trong đó: (18% nộp quỹ BHXH, 3% nộp Quỹ BHYT, 1% nộp Quỹ BH thất nghiệp).

- Người lao động đóng 10,5%

  Trong đó: (8% nộp quỹ BHXH, 1,5% nộp Quỹ BHYT và 1% nộp Quỹ BHTN).

 3/ Mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN: 
a. Những người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

- Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là hệ số tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.


b. Những người lao động hưởng tiền lương theo quy định của DN:

- Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.
 - Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùngvà mức tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

c. Mức lương:

Mức lương cơ sở: Từ ngày 01/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ)


- Mức lương tối thiểu vùng:fiogf49gjkf0d

:p>

- Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động thuộc vùng I.

- Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động thuộc vùng II.

- Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động thuộc vùng III.

fiogf49gjkf0d