Ngày đăng: 11/04/2022,20:37 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 1248


Quy định về lập báo cáo tình hình sử dụng lao động
Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng và hằng năm và lập sổ quản lý lao động theo quy định về Báo cáo sử dụng lao động. Tải mẫu sổ quản lý lao động Excel miễn phí.

I. Quy định về lập báo cáo tình hình sử dụng lao động:

Theo Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

- Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/200/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Như vậy:
- Những DN mới thành lập KHÔNG phải khai trình sử dụng lao động với Sở LĐTBXH nữa
-> 
Thay vào đó khi Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện -> Là đã đăng ký khai trình sử dụng lao động với Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư) rồi.

- Những DN mới thành lập hoặc đang hoạt động: => Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao độngcụ thể như sau:


1, Nơi nộp báo cáo sử dụng lao động:

  - Nôp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện -> Thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia -> Dichvucong.gov.vn. Nếu không nộp qua mạng được thì nộp bản giấy trực tiếp.

  - Và thông báo đến cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2, Hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động gồm:

 - Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI.

3, Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động:

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm nộp trước ngày 05 tháng 6.

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động hằng năm nộp trước ngày 05 tháng 12.
II. Lập sổ quản lý lao động tại Doanh nghiệp:
Theo Điều 3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động: -> Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 - Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý.

2. Sổ quản lý lao động phải phải bảo đảm các thông tin cơ bản về người lao động, gồm:

 - Họ tên;

 - Giới tính;

 - Ngày tháng năm sinh;

 - Quốc tịch;

 - Nơi cư trú;

 - Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

 - Bậc trình độ kỹ năng nghề;

 - Vị trí việc làm;

 - Loại hợp đồng lao động;

 - Thời điểm bắt đầu làm việc;

 - Tham gia bảo hiểm xã hội;

 - Tiền lương;

 - Nâng bậc, nâng lương;

 - Số ngày nghỉ trong năm;

 - Số giờ làm thêm;

 - Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

 - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

 - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 - Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại khoản nêu trên kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc; quản lý, sử dụng và xuất trình sổ quản lý lao động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

Nếu bạn muốn tải Toàn bộ các Mẫu biểu trên như: Sổ quản lý lao động Excel; Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI file Excel và Word.

(Kế toán An Hiểu Minh)* Chi tiết các khóa học xem tại đây

* Thời gian học: Tất cả các ngày trong tuần Sáng 8h – 11h, Chiều từ 14h – 17h, Tối từ 19h 00 – 21h30

(Thời gian học do học viên tự linh động, học viên rảnh lúc nào đến học lúc đó, không cố định giờ)

* Cam kết: Không giới hạn thời gian học, Học viên học đến khi thành nghề.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP AN HIỂU MINH

Cơ sở 1: Số nhà 279 đường Nguyễn Tĩnh (qua cơ sở 2 30m rẽ phải)
Cơ sở 2: Số nhà 86 đường Lê Lai (Hướng đi Sầm Sơn qua cầu cốc 100m)
Phường Đông Hương - Thành phố Thanh Hóa

(Hướng đi Sầm Sơn cách cầu Cốc 100m)

Tel: 0237.3.522.858 - Hotline: 0968.522.858 - 0947.522.858 - 0942.522.858

Email: lienheanhieuminh@gmail.com

Bản đồ chỉ dẫn